Jak wiadomo, zawód kierownika ds. dystrybucji i logistyki polega na wypełnianiu swoich zawodowych obowiązków w zamkniętej przestrzeni biurowej, w firmie, dlatego większość zagrożeń związanych z tym stanowiskiem pracy to zagrożenia typowe dla stanowisk biurowych, opierających się na pracy z komputerem, kierownik ds. dystrybucji i logistyki Gdańsk.  Na główne czynniki środowiska pracy i ich możliwe skutki dla zdrowia wliczają się:

CZYNNIKI MOGĄCE POWODOWAĆ WYPADKI:

 • Urazy głowy – spowodowane częstym schylaniem się pod biurko w celu dostania się do jednostki centralnej komputera.
 • Możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku – śliskie, polerowane, pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne.
 • Upadek z wysokości – źródłem tego zagrożenia jest bardzo często przemieszczanie się po schodach, korzystanie z drabiny przy wyszukiwaniu dokumentów znajdujących się na górnych pułkach szafy.
 • Możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia – ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru.
 • Poparzenia – spowodowane kontaktem z gorącym powietrzem pochodzących z wewnątrz drukarek laserowych.
 • Porażenie prądem elektrycznym – spowodowane przez wadliwie działający sprzęt komputerowy.
 • Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące oraz pole magnetyczne i elektrostatyczne, ultrafioletowe – emitowane przez monitory wyposażone w tradycyjne kineskopy.
 • Nadmierny hałas emitowany przez sprzęt biurowy, rozmowy, telefon itp. w pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych może spowodować uszkodzenia słuchu.
 • Zatrucia – spowodowane przez ozon, tlenki azotu emitowane przez sprzęt biurowy np. kopiarki, drukarki laserowe.
 • Możliwość chorób układu oddechowego i uczuleń – spowodowane przez pył papieru, środki do czyszczenia, kleje, dym papierosowy lub zanieczyszczenia powietrza wynikające z wadliwego systemu wentylacji.
 • Pożar – zwarcie instalacji elektrycznej, nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem przy dużej ilości dokumentów.
 • Ruchome elementy sprzętu biurowego – np. niszczarki dokumentów.

CZYNNIKI BIOLOGICZNE

Możliwość chorób zakaźnych – spowodowane przez mikroorganizmy chorobotwórcze, zakażeniu którym sprzyja kontakt z gośćmi i współpracownikami, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajduje się dużo osób, a które nie mają dostatecznej wentylacji.

CZYNNIKI ERGONOMICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE

 • Wielogodzinna praca przy komputerze, praca nad dokumentacją powoduje obciążenia wzroku, zwłaszcza gdy występuje złe oświetlenie, złe ustawienie kąta obserwacji, złe ustawienie kontrastu. Powoduje to zamęczenie  wzroku.
 • Dolegliwości bólowe wynikające z przeciążenia układu zamazywaniem lub mięśniowo-szkieletowego – wynikają bardzo często z wykonywania podwójnym widzeniem czynności powtarzalnych (posługiwanie się nieustannie klawiatura, obrazu, suchością, myszką).
 • Nieprawidłowa pozycja ciała w czasie pracy wynikająca z zastosowania nieergonomicznego siedziska, złe umieszczony monitor, brak oparcia dla nadgarstków, przedramion, stóp. Spowodować może to bóle karku, ramion, okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa.
 • Problem psychospołeczny związany z adaptacją do nowych technologii opartych na technice komputerowe, nauka języków obcych, pracowanie pod presja czasu oczekiwanie wzrostu efektywności, pełnej dyspozycyjności.
 • Obciążenia psychiczne – wynikają bardzo często z konieczności podejmowania ważnych decyzji.
 • Niewłaściwe rozmieszczenie stanowisk pracy względem siebie – najczęściej zbyt mała odległość.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.