PKP INTERCITY REMTRAK jest częścią Grupy Kapitałowej PKP IC i stanowi centrum kompetencji w zakresie napraw i modernizacji wagonów pasażerskich i lokomotyw. Zatrudniamy ponad 900 osób w 3 Zakładach Produkcyjnych – Warszawa Grochów, Libiszów, Opole oraz w Biurach Spółki w Libiszowie k Opoczna i Warszawie.

Dyrektor Biura Zakupów i Logistyki
Libiszów k. Opoczna
Opis stanowiska
 • Wdrożenie najlepszych praktyk rynkowych w zakresie zakupów i gospodarki magazynowej w tym platformy zakupowej 
 • Prowadzenie negocjacji handlowych i  zawieranie  umów z kluczowymi dostawcami materiałów i usług;
 • Opracowywanie i aktualizowanie centralnego „drzewa” kategorii zakupowych
 • Tworzenie planu zakupów we współpracy z pionem produkcji
 • Nadzór nad realizacją procesów operacyjnych związanych z zakupem towarów i usług  
 • Analiza i podnoszenie efektywności procesu zakupowego
 • Zarządzanie gospodarką magazynową i logistyką wewnętrzną w Spółce
 • Zarządzanie rozproszonym terytorialnie Zespołem
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe – preferowane techniczne/logistyka
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w tym co najmniej 3 lata na stanowisku menedżerskim w obszarze zakupów/logistyki/SCM
 • Doświadczenie we wdrażaniu polityki zakupowej oraz systemów e-procurement
 • Wysoki poziom kompetencji społecznych – negocjacje, współpraca, komunikacja
 • Bardzo dobra organizacja pracy  
 • Duże zdolności przywódcze – praca z rozproszonym zespołem, wdrażanie rynkowych standardów pracy
 • Mobilność w zakresie przemieszczania się między lokalizacjami
Oferujemy
 • Zatrudnienie w rosnącej i przyszłościowej branży kolejowej
 • Możliwość spełnienia ambicji zawodowych i wdrożenia w praktyce swojej wiedzy i doświadczenia
 • Unikalny benefit w postaci ulg na przejazdy kolejowe (bilet na pendolino tylko 24,50)
 • Dobry klimat do pracy z jasno postawionymi celami biznesowymi
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.