Organizacja transportu w logistyce

Organizacja transportu w logistyce

Transport odgrywa kluczową rolę w systemach logistycznych. Według badań i szacunków ok 80% problemów przed jakimi staje kierownik dystrybucji i logistyki związanych jest kłopotami transportowymi, do których zaliczają się m. in. gospodarka magazynowa, składowanie, lokalizacja centrów zaopatrzeniowych i dystrybucji, wykorzystanie środków transportu, stosowanie adekwatnych technologii, jednostkowanie ładunków oraz organizacja transportu.

Kierownik logistyki musi zapewnić sprawnie funkcjonujący ciąg organizacyjno-technologiczny, który zagwarantuje przepływ dóbr fizycznych od ich wytworzenia aż do eksploatacji. Uwzględnia to nie tylko dostawę i dystrybucję, ale także obsługę zwrotów, serwisowe procesy eksploatacyjne, jak również gromadzenie i recycling odpadów z procesu produkcji. W tym celu kierownik dystrybucji i logistyki integruje materiałowe i informatyczne działania zaopatrzeniowe z produkcją, dystrybucją, eksploatacją. Łączy je z fazami przewozu, przeładunku i składowania.

Wiele firm dla których sprawnie działający system logistyczny jest niezbędny dla realizacji celów strategicznych firmy posiada osobne struktury odpowiedzialne za transport towarów. Kierownik logistyki musi stworzyć system, który sprawnie zarządza transportem całościowo od zaopatrzenia po dystrybucję. Proces należy stale optymalizować tak, by umożliwić firmie maksymalizację produkcji i sprzedaży przy jak najniższych kosztach logistycznych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.