Praca na stanowisku kierownika ds. dystrybucji i logistyki wykonywana jest głównie w przestrzeni biurowej, a podstawowym narzędziem pracy kierownika są: komputer, faks i telefon służący do nawiązywania kontaktu z klientami, dostawcami i kontrahentami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy ma częsty kontakt z ludźmi z różnych środowisk i branż gospodarczych, między innymi w trakcie negocjowania i ustalania szczegółów dotyczących zawieranych umów. Kierownik konsultuje swoje decyzje z szefem firmy i bezpośrednio reprezentuje firmę przed klientem.

Kierownik ds. dystrybucji i logistyki Bytom pełni funkcję zarówno kierownika jak i podwładnego, chociaż zazwyczaj ma pod swoimi skrzydłami od kilku do kilkunastu osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z logistyką, zaopatrzeniem i dystrybucją (na przykład specjalistów ds. dystrybucji i logistyki). Pracuje 8 godzin dziennie, choć czasem, w sytuacjach wyjątkowych, jego godziny pracy mogą ulec wydłużeniu. Praca nie jest zrutynizowana, dlatego od osób ją wykonujących wymagana jest umiejętność samodzielnego organizowania zadań.

W zawodzie kierownika zatrudnienie mogą znaleźć ludzie młodzi – do 40 roku życia, jednak zazwyczaj na tym stanowisku zatrudniane są osoby starsze, posiadające długoletnie doświadczenie w branży i bogate umiejętności związane z zawodem.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.