Idealny kandydat na stanowisko kierownika ds. dystrybucji i logistyki powinien posiadać określone cechy i umiejętności, które mogą okazać się przydatne przy wykonywaniu tego typu pracy, kierownik ds. dystrybucji i logistyki Chorzów. Wymagania na stanowisko kierownika możemy podzielić na dwie, poniżej przedstawione grupy:

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

Praca kierownika jest pracą związaną z planowaniem i koordynowaniem działań, dlatego w zawodzie bardzo przydatne są umiejętności organizacyjne, negocjacyjne, szybki refleks i umiejętność podejmowania trafnych decyzji. Nie bez znaczenia jest zdolność koncentracji uwagi i skupiania się na jednej, najważniejszej w danym momencie rzeczy. Należy pamiętać, że obejmując stanowisko kierownika będzie nam cały czas towarzyszył kontakt z innymi ludźmi, co niesie za sobą ryzyko konfliktów i kłótni. Te sytuacje wymagają od kierownika umiejętności przekonywania, negocjowania i zażegnywania sporów, co wspomaga efektywne wykonywanie pracy. Kierownik powinien być osobą samodzielną, umiejącą pracować samodzielnie i w grupie, umiejącą panować nad emocjami i posiadającą dużą cierpliwość dla innych. W zawodzie przydadzą się również umiejętności kierownicze, odporność emocjonalna i dobra pamięć.

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE

Praca kierownika ds. dystrybucji i logistyki wymaga wysokiej ogólnej sprawności fizycznej (w tym dużej sprawności narządu słuchu, wzroku oraz narządów równowagi). Ze względu na intensywne kontakty z ludźmi istotną rolę odgrywa wygląd zewnętrzny. Jakiekolwiek zaburzenia psychiki (zwłaszcza nerwicowe) oraz upośledzenie umysłowe (nawet w stopniu lekkim) są przeciwwskazaniem do zatrudnienia na tym zawodzie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.